Samarbeid mellom NNPF og KIF Håndball


KIF håndball har inngått en gjensidig samarbeidsavtale med Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) for å fronte arbeidet mot narkotika og doping gjennom kampanjen «Bry Deg».


NNPF OG KIF HÅNDBALL

- Norsk narkotikaforening er veldig fornøyd med KIF håndball sitt tydelige standpunkt i forhold til narkotika og ser frem til videre samarbeid. Idretten skal være samlende og inkludrende arena for unge mennesker. Håndball handler om lagånd,samhold og om å gjøre hverandre gode. Ved å svise at man bryr seg og har tatt et tydelig standpunkt om eget og andre sitt forhold til narkotika , vil det lettere for andre lag og foreninger å stå for det samme. På den måten spres gode holdninger - vi heier på dere, sier Geir Tveit i NNPF.

NNPF vil gjennom foredrag for medlemmer og pårørende informere om konsekvenser ved bruk av rusmidler. KIF håndball vil til gjengjeld profilere «Bry Deg» på draktene og stand under Quart cupen. Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca. 3500 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere. NNPF består av et styre sammensatt at personer fra politi og toll. NNPF har en administrasjon som består av en generalsekretær og en prosjektleder for «Bry Deg» – prosjektet.

De siste 5-7 årene har hovedaktiviteten vært lokalt forebyggende arbeid med hovedvekt på barn og unges oppvekstvilkår. 

Arbeidet er rettet mot foreldre som den viktigste primær-forebyggeren/ påvirkeren i barnas liv. Sammen ønsker vi å bidra til at barn og ungdom ikke begynner med narkotika. I løpet av oppveksten gjør barna mange vanskelige valg som får konsekvenser for deres senere liv. I denne forbindelse er frykten for å bli stående alene trolig helt avgjørende for hvilket standpunkt ungdom velger i sitt forhold til narkotika. Et viktig moment i prosjektet «Bry Deg - Si nei til narkotika» er å bevisstgjøre voksenpersoner som har daglig kontakt med barn og unge, om viktigheten av å delta aktivt i deres oppvekst. «Bry Deg» foredrag fra ett av NNPF sine lokallag er en god start på en positiv foreldrekultur.

HVORFOR «BRY DEG - SI NEI TIL NARKOTIKA»?

 «Bry Deg – si nei til narkotika» er Norsk Narkotikapolitiforenings rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. Hovedmålet med «Bry Deg» er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika. For både store og små idrettsstjerner er det viktig å vise at verden består av mer enn bare idretten. Idrettsklubber som knytter seg til «Bry Deg» arbeidet innser at de har en viktig rolle i lokalsamfunnet. Ofte er idrettslaget en samlende institusjon for lokalmiljøet. Ulike idretter appellerer til ulike mennesker, men de grunnleggende verdiene forblir de samme. Foreldrerollen i nærmiljøet og idrettslagets ruspolicy er sentrale elementer i «Bry Deg» foredrag for idrettslagene. Evne til empati, omsorg og godt fellesskap kommer ikke av seg selv. «Bry Deg» kan være en god inngang til et mer inkluderende og inspirerende idrettslag. NNPF sine lokallag gjør avtaler med lokale idrettslag om «Bry Deg» samarbeid.


 


-Alle spillere i KIF håndball kommer til å spille med en drakt som har påtrykket «Bry Deg – si nei til narkotika». Samtidig skal vi bruke alle de muligheter vi har til å promotere dette flotte samfunnstiltaket fra NNPF, forteller nestleder i KIF håndball Svein TønnessenBli med på håndballskolen for deg som går i 1.-7. klasse 
Les mer >>
Lyst til å spille håndball med oss?
Vi har lag i aldersgrupper 6 år til seniorlag – og vi ønsker oss flere medlemmer!
Les mer >>
KIF håndball ønsker alle en riktig fin sommer!
Da er sommeren endelig her og varmen kommet. 
Les mer >>
Jubileumsbok KIF 100 ÅR
Med fokus på håndballen!
Les mer >>
Rasmussengruppen blir vår nye sponsor.
Tirsdag 2. april gikk Rasmussengruppen  inn med støtte til KIF Håndball.
Les mer >>
Æresmedlem 2021
På KIF håndballs årsmøte 2021, ble 6 personer velfortjent utnevnt som æresmedlemmer. De alle har gjort og gjør en uvurderlig og fantastisk innsats for klubben, og at de nå har fått utmerkelsen som æresmedlemmer er vel fortjent.
Les mer >>
Quart Cup 2021- avlyst!
Quartcup 2021 er avlyst grunnet korona situasjonen.
Les mer >>
Årsmøte i KIF håndball
Årsmøte i KIF håndball avholdes onsdag 24.mars kl.18:00, digitalt.
Les mer >>
Bli grasrotgiver!
190 spillere har valgt KIF Håndball som grasrotmottaker i forbindelse med spill i Norsk Tipping. Vi trenger flere !!!
Les mer >>
KIF feirer 100 år
19. januar 2021 er det 100 år siden Kristiansand Idrettsforening ble stiftet. I dag består KIF av to grupper; friidrett og håndball. I begynnelsen drev KIF kun med friidrett, og profilene har vært mange.
Les mer >>
Learn Handball
Skreddersydde treningsplaner for trenere på alle nivåer.
Les mer >>