Turneringsreglement for Quart Cup

1. Kampreglement og spilletider

1.1 Kampreglement for G/J 8/9

Klassen spiller etter NHFs reglement. 8 og 9 årsklassen spiller uten tabellføring og sluttspill. Det spilles med minimål . De spiller på redusert bane og har 5 spillere på banen. (Målvakt + 4 utespillere) fast målvakt. Avkast etter mål tas fra målfeltet.

Det spilles med vanlig håndballregler, men med noen tilpasninger. Intensjoner er å skape gode ferdigheter med ball og gi utøverne positive håndballopplevelser. I denne alderen er det ikke om å gjøre å vinne med flest mulige mål.

Advarsel og utvisning kan benyttes ved regelbrudd i forhold til motspiller og ved usportslig opptreden. Advarsel og utvisning skal brukes i begrenset omfang. Diskvalifikasjon ( Rødt kort ) skal ikke forekomme. En utvisning er kun personlig. Dette betyr at laglederen umiddelbart kan sette inn en ny spiller til erstatning for den utviste spilleren. Den utviste spilleren er klar for deltakelse etter 2 minutter.

Felles tidtakning

1.2 Kampreglement for G/J 10-11
Klassene 10 og 11 år spiller på 6´ håndball på full bane.
Målvakt + 5 utespillere. Det spilles med ordinære håndballmål med nedsenket tverrligger (30-40 cm fra underkant av ordinær tverrligger. Avkast etter mål tas fra målfeltet

Følgende gjelder for 10-11 årsklassen. 

Advarsel og utvisning kan benyttes ved regelbrudd i forhold til motspiller og ved usportslig opptreden. Advarsel og utvisning skal brukes i begrenset omfang. Diskvalifikasjon (Rødt kort ) skal ikke forekomme. En utvisning er kun personlig. Dette betyr at laglederen umiddelbart kan sette inn en ny spiller til erstatning for den utviste spilleren. Den utviste spilleren er klar for deltakelse etter 2 minutter

 Alle lag får 4 kamper. Spilletid 1x18 minutter.

1.3 Kampreglement for G/J 12-16

Presisering av regler i turneringen. Kampene spilles med redusert spilletid i forhold til seriekamper. Av den grunn er det endret på følgende regler i turneringen:

Regelen med skadet spiller gjelder ikke i turneringen.
Rødt kort ( diskvalifikasjon ) medfører automatisk at spilleren/lederen må stå over neste kamp i den klassen spilleren fikk det røde kortet. Denne spilleren/lederen kan heller ikke spille/lede lag i noen annen klasse før spilleren/lederen har stått over denne kampen. Om kampen er lagets siste i klassen kan ikke spiller eller leder delta i annen klasse senere i turneringen. Eksempel har du fått rødt kort i den siste kampen i Jenter 13 klassen kan du ikke delta i annen klasse såfremt dette er mulig aldersmessig. 
( Gjelder ikke rødt kort etter 3 x 2 minutter utvisning ) 
Ved blått kort automatisk utestengelse i 2 kamper. ( ref. punkt rødt kort ) 

Det er anledning til å stille med flere lag i samme klasse. Det er også tillatt å bruke samme spiller på flere lag, dog ikke i samme klasse, men vi kan ikke ta hensyn til dette i kampprogrammet. I henhold til NHFs reglement er det maks tillatt med 14 spillere på lag pr.kamp.12-16  år har sluttspill.

Hvis det kun blir en gruppe i en klasse avvikles det ikke eget sluttspill.

Spilletid er 1 x 18 min for alle kamper

1.4 Dispensasjoner

De lag som har dispensasjon for overårige spillere gitt av sine respektive håndballregioner for seriespill, kan søke om dette til Quartcup. Det presiseres at det til enhver tid ikke må være flere enn 2 spillere med dispensasjon på banen samtidig. Det kan også gis dispensasjon for overårige spillere kun for Quartcup. 

Søknad med dokumentasjon må sendes Quartcup minst en uke før turneringsstart.

2. Spillesystem

Innledende kamper spilles som serie. Serien avgjøres etter følgende rekkefølge: a. Poeng, b. Poeng i innbyrdes oppgjør, c. Målforskjell i innbyrdes oppgjør, d. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør, e. Målforskjell totalt, f. Flest scorede mål totalt, g. Loddtrekning. Alle kampene i sluttspill går etter utslagsmetoden. Hvis det er uavgjort etter ordinær spilletid, settes spillet i gang igjen etter trekning om hvem som skal starte med ballen og avgjøres ved ”sudden death”. Lagene blir stående på samme banehalvdel som i ordinær spilletid.

3. Timeout

Det gis ikke anledning til lag timeout. I andre tilfeller hvor dommerne gir signal om timeout, f.eks. ved alvorlige skader, blir spilletiden stoppet. Det er ikke automatisk timeout ved utvisning. Utvisning gjelder fra dommer blåser spillet i gang igjen.

4. Kampstart

Først oppsatt lag begynner med ballen og starter på banehalvdelen til venstre for sekretariatet. Lagene skal holde seg klare minst 10 min. før kampstart. Lag som ikke møter til kampstart, taper kampen 0 – 5. Dersom to lag har like draktfarger, må sist oppsatte lag bytte drakter. Lagene oppfordres til å ha med egne overtrekks drakter.

5. Protester

Eventuelle protester må foreligge skriftlig til turneringsledelse i Gimlehallen innen 30 minutter etter kampslutt, undertegnet av begge lags leder/kaptein og dommer(e). Protesten vil bli avgjort av en protestjury som oppnevnes iht NHFs bestemmelser for turneringer. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes. Protestgebyr kr. 1500.- betales når protesten leveres.

6. Klisterforbud

Det er forbud mot bruk av klister (også sprayklister) i hallene opp til og med 14 år. Kun G/J 15- 16 har tillatelse til bruk av vannbasert klister. Klister må kun brukes på banen. Klister skal ikke forekomme i garderobe , korridorer etc. Brudd på denne bestemmelsen vil føre til bot på kr. 2.500,-

 7. Rusmidler

Bruk av rusmidler under turneringen er strengt forbudt. Forbudet gjelder også på reise til og fra turneringen. Brudd på ordensreglementet vil bli rapportert til NHF. Se forøvrig ordensreglementet.

Vi forbeholder oss rett til endringer i kampoppsettet.


Design by Dots.no | CMS: Makeweb.no